Společnost VF informuje, že od 1.5.2019 došlo ke změně firemních e-mailů všech pracovníků společnosti VF, a.s. na formát: jmeno.prijmeni@vfnuclear.com

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění