Digitální analyzátor gama a neutronů NGA-01 umožňuje měřit, rozlišit a analyzovat současně spektra neutronového a gama záření. Je určen pro zpracování signálů z rychlých scintilačních detektorů mající schopnost rozlišit detekovanou částici na základě tvaru impulsu (PSD – Pulse Shape Discrimination).  

SOUVISEJÍCÍ PORDUKTY

 • EJ-276 PSD plastický scintilátor
 • BC-501A  PSD kapalný scintilátor
 • BC-519  PSD kapalný scintilátor
 • Stillbene C14H12 PSD Organický scintilátor

 

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Mnohokanálový spektrální analyzátor

Mnohokanálový analyzátor pro připojení scintilačních detektorů. Vhodný pro laboratorní měření aktivity vzorků

Detail

DE-Měřič četnosti RadCount-2

Univerzální dvoukanálový čítač impulsů pro detektory ionizujícího záření

Detail

Přenosné monitory kontaminace

Přenosný ruční přístroj pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama.

Detail

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění